DELA
Foto: Johan Orre

Fler väljer Maxinge än city

Var handlar ålänningarna? Det undrade City Mariehamn 2015 och lät genomföra en undersökning.

Enligt den väljer 35 procent Maxinge i Jomala och under 30 procent butikerna stadens centrum. 20 procent handlar utanför Åland, 10 procent på nätet och 5 procent i butiker på andra platser på Åland.

Då motsvarande undersökning gjordes 2011 fanns inte Maxinge. Då shoppade 60 procent av ålänningarna i Mariehamns centrum och 40 procent i Sverige.

City har alltså fått tuff konkurrens av köpcentret i Jomala. Det resulterade redan tidigare i en handlingsplan inom ramen för projektet ”Ett livskraftigt centrum”, nu har den planen uppdaterats i en handelsstrategi för Mariehamns absoluta centrum.

Många av de saker man vill ändra på - bland annat utökad byggnadsrätt, förenklade parkeringsbestämmelser och byggandet av inglasade, vädersäkrade stråk - är kopplade till den delgeneralplan för Mariehamns centrum som stadsarkitektkansliet håller på att ta fram. Men i strategin finns också flera åtgärder som man har planer på att vidta redan nu för att öka trivseln.

City Mariehamn avser bland annat att förlänga känslan av gågata genom att ta bort parkeringsplatserna på det avsnitt av Torggatan som ligger mellan Norragatan och Torget. I stället ska här bli sittplatser och eventuellt utvidgade uteserveringar. Gatuavsnittet får status som en så kallad långsam eller lugn gata där bilar är tillåtna men på fotgängarnas villkor. Det här ska ske redan i sommar.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!