DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fler smittas när samhället öppnar

Vikten av tålamod. Det framhöll lantrådet Veronica Thörnroos (C) på onsdagens presskonferens. I dag förväntas landskapet få mer information om hur olika restriktioner ska lättas och även kring passagerartrafiken.

Landskapsläkaren menar att antalet smittade kommer öka när restriktionerna lättar.
På onsdagen fattade Finlands regering ett principbeslut för en plan för en hybridstrategi för att hantera coronapandemin. Dokumentet, som går på nio sidor, innehåller dock inga detaljer eller svar på för Åland väsentliga frågor, exempelvis kring passagerartrafiken. Det här är något Veronica Thörnroos beklagar, men lovar samtidigt att informera genast man vet. Målsättningen är att landskapet ska få detaljkunskap i dag. Om man får den inom rimlig tid kommer man hålla en ny information i dag.

Veronica Thörnroos hade kontakt med regeringen i Helsingfors senast i går.

– Jag har påtalat våra viktigaste prioriteringar, dels att få igång sjöfarten, dels att det går att komma hit för studerande och andra ålänningar och att svensk vårdpersonal kan komma hit.

I övrigt fanns inte mycket nytt att berätta.

Tre alternativ för fortsättningen

Landskapsläkaren Knut Lönnroth berättade mer om de epidemiologiska bedömningar som ligger bakom hybridstrategin. En slutsats som THL lyfter fram är att Finlands restriktioner haft verkan.

– Åtgärderna har haft större effekt än man trott. Det är bra, man har fått kontroll på epidemin, men det ger låg grad av immunitet och litet skydd för en andra våg.

Nu finns tre alternativ:

Att fortsätta med dagens restriktioner i ett års tid. Det skulle hålla immuniteten låg och antagligen enbart skjuta fram pandemin. Det är inte ett hållbart alternativ.

Släppa alla restriktioner, vilket skulle ge en kraftig ökning smittade och personer i behov av iva-vård. Det skulle göra att vårdbehovet snabbt överskrider kapaciteten, vilket man inte vill.

Då kvarstår alternativ tre:

Balansera mellan olika restriktioner, vilket kommer öka smittspridningen, men inte i sådan omfattning att vårdkapaciteten överskrids. I teorin ska man släppa på restriktioner i olika omgångar när antalet sjuka minskar.

Chansen att hitta rätt balans är små, konstaterade Knut Lönnroth.

Kontentan är att fler kommer att bli sjuka när restriktionerna lättar, men att det krävs för att det ska skapas immunitet hos befolkningen.

– När man tillåter en ökad smittspridning ska man samtidigt se till att den inte läcker in bland riskgrupper som har risk att drabbas hårdast, säger Knut Lönnroth.