DELA
Foto: Wikimedia Commons

Fler skadliga insekter på Åland i år

Mängden gammafly är större på Åland i år jämfört med tidigare. Gammaflyn är en fjärilsart vars larver angriper grödor.

– Den har förekommit tidigare så det är ingen stor överraskning, men det är mer i år, säger Dennis Grönroos, odlingsrådgivare på Ålands hushållningssällskap.
I sommar har svärmar av fjärilsarten gammafly angripit odlingar i stora delar av sydöstra Finland. Bland annat odlingar av rybs, kummin och bondbönor har drabbats och förstörts.

Orsaken till att gammaflyn nått Finland antas vara den ihållande värmeböljan och sydliga vindströmmar. På Åland har arten upptäckts också tidigare år, men i år är de fler än normalt, enligt odlingsrådgivare Dennis Grönroos. Åtminstone potatis- och salladsodlingar har då angripits.

– Gammafly är mer vanlig här då vi har ett varmare klimat än på finska sidan, säger Grönroos.

Han förklarar att gammaflyn lägger ägg som sedan utvecklas till larver. Larverna angriper sedan grödornas blad och den assimilerande ytan förstörs. Det gör att grödan inte får i sig någon energi eller näring och därmed slutar växa.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!