DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland får del av nationellt krisstöd

De åländska primärproducenterna får också en del av det nationella krisstödet som tagits fram i Finland med anledning av sommarens extrema torka.
Jord- och skogsbruksministeriet och producentorganisationerna enades nyligen om ett nationellt krisstödspaket till gårdarna på 30 miljoner euro. Av det går 20 miljoner till södra Finland – det så kallade AB-området – som drabbades mest av torkan i somras. Hit hör också Åland.

Sölve Högman, chef för landskapets jordbruksbyrå, kan dock ännu inte säga exakt hur mycket pengar det rör sig om för Ålands del. De kommer att betalas ut som ett så kallat de minimis-stöd.

– Landskapet använder den här möjligheten också för avbytarstödet vilket gör att pengarna från krisstödet kommer att konkurrera med avbytarstödet inom den gällande gränsen om 15 000 euro i minimis-stöd under en treårsperiod.

Sölve Högman uppskattar att det finns ett tiotal husdjursproducenter som för vilka 15 000-eurosgränsen kan komma att bli ett problem, men att landskapet kommer att försöka jämka betalningar och använda en notifierad stödordning för avbytarstödet för att se till att ingen går miste om de extra, nationella stödpengarna. Nu finns det ett förslag i EU om att höja den beloppsgränsen betydligt, kanske redan i höst.

– EU har också aviserat att en höjning av 15 000 euro nivån är aktuell, kanske redan under hösten 2018 vilket underlättar situationen, säger Sölve Högman.

Läs mer i måndagens Nya Åland!