DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fler reste med Rosella

Konkurrensen på Östersjön innebär för Viking Lines del att det totala antalet resenärer minskade med en procent i fjol.

Men både Rosella och trafiken över Finska viken redovisar ökningar.
Det totala antalet resenärer hos Viking Line 2016 var 6 502 191, vilket motsvarar en minskning på 1 procent från 6 568 684 året innan. Det är rutterna mellan Helsingfors och Stockholm och Åbo och Stockholm som har gått sämre än 2015. Kortrutten Mariehamn - Kapellskär registrerar däremot en ökning med nästan 13 000 resenärer. Totalt valde i fjol 700 227 passagerare att resa med Rosella vilket är en ökning med 1,9 procent.

Också volymerna mellan Helsingfors och Tallinn ökade med drygt 32 000 passagerare till totalt 2 023 119.

Koncernen konstaterar i ett pressmeddelande att den finska marknaden är stabil trots ett svagt konjunkturläge.

– Den svenska marknaden har likaså varit stabil, men har bland annat påverkats av omfattande konkurrens både i land och på Östersjön. Den ryska resemarknaden har efter sin deklination stabiliserats och visar nu en lovande återhämtning. Resandet från Baltikum har vuxit och är knutet till den lokala ekonomins tillväxt och kan sammantaget betraktas som växande. De internationella marknaderna har fortsatt att visa tillväxt och här ses en potential till ett ökat resande på längre sikt.

Läs mer i papperstidningen!