DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fjärrstyrd båt undersöker botten längs Järsövägen

En cirka sju kilometer lång gång- och cykelväg kanske blir aktuell längs med Järsövägen i samband med det stora broutbytesprojektet. Just nu görs en förstudie där en fjärrstyrd båt undersöker botten längs med landsvägen.