DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fiskodling vill växa trots kristiderna

Nordic Trout vill arrendera fem vattenområden i Delet, Skiftet och söder om Föglö för att utvidga sin fiskodlingsverksamhet. Nu har miljöbyrån fattat beslut om att utarbeta en lokaliseringsplan och genomföra en konsekvensbedömning.