DELA
Foto: Matilda Saul
FBC:s finansiering är tills vidare är knuten till konsumtionen av fossila bränslen. "När Finland nu ska reducera sin konsumtion av fossila bränslen så leder det till lägre inkomster för FBC. Vi tittar därför på en ny lösning, som vi utgår från att följer en liknande logik", säger Axel Hagelstam.

Finlands kristålighet vilar på både civil och militär grund

”Ett slagtåligt Finland”: det är Försörjningsberedskapscentralens vision. Natomedlemskapet innebär ”en enorm förändring”, enligt Axel Hagelstam från FBC.– Vi är inte ensamma mera. Men Natos definition av resiliens ligger ändå nära det finska sättet att tänka, säger han.