DELA

Gränskontroller vid hamnar och flygfält

Västra Finlands sjöbevakningssektion, Ålands sjöbevakningsstation, går ut med följande information i dag, onsdag 18 mars, med anledning av införandet av gränskontrollen vid Finlands inre gränser. Med inre gräns menas gränsen mellan Schengen-länder.

Den gränsöverskridande trafiken kommer att begränsas på Finlands yttre gränser, alltså till exempel gränsen mot Ryssland, och gränskontroller återinförs på alla inre gränsöverskridningsplatser i natt vid midnatt.

Godstrafik och för samhället kritiska arbetsresor säkerställs, så att samhället inte stannar upp. Gränsbevakningsväsendet kan tillåta nödvändiga arbetsresor om resenären kan uppge en giltig orsak. Myndigheten har möjlighet att göra beslut från fall till fall.

Mariehamns flygfält, Helsingfors-Vanda och Åbo flygfält hålls öppna för gods- och returtrafik, medan internationell flygtrafik till alla andra flygfält stängs.

Enligt utskicket ska alla hamnar hållas öppna för godstrafik. Endast Helsingfors, Åbo, Vasa och Mariehamns hamnar är öppna för retur- samt annan nödvändig persontrafik. Besättningsbyten tillåts i alla hamnar.

Fortsatt öppet för ålänningar

En finländsk medborgare får alltid återvända till Finland och utländska resenärer i Finland får lämna landet, men fritidsresor över landets gränser är inte möjliga.

Från landskapsregeringen ges informationen att detta inte påverkar ålänningarnas möjlighet att ta sig till eller från fasta Finland.

Möjligt ta sig från Sverige
Sverige stoppar också icke nödvändiga resor till landet från och med den 19 mars.
”Men det inreseförbudet gäller inte medborgare i länder som ingår i EES och inte heller Schweiz och följaktligen inte heller ålänningar/finländska medborgare .” påpekar landskapsregeringen


Läs mer i torsdagens Nya Åland.