DELA

Fifax måste åtgärda utsläpp

Fifax renar inte sitt avloppsvatten tillräckligt. Det fick ÅMHM veta sedan allmänheten inkommit med klagomål om illaluktande och grumligt vatten. Nu visar ÅMHM:s egna tester att utsläppen överskrider de tillåtna gränsvärdena.
Fifax måste från och med den 21 juli testa sitt avloppsvatten två gånger i månaden istället för en. Om de inte gör det inom utsatt tid och med godkänd provtagare får de betala vite.

I beslutet från Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, kan man läsa att myndigheten har mottagit flera klagomål om utsläpp av missfärgat och misstänkt orenat vatten. På bakgrunden av dessa klagomål har ÅMHM själva tagit prover av det utgående vattnet vid anläggningens pumpstation nere vid havet. Proverna visar att anläggningens utsläpp överskrider tillåtna gränsvärden. Därför måste Fifax nu testa sitt avloppsvatten hos en utomstående och hos en av ÅMHM godkänd provtagare två gånger i månaden tills dess att man inte längre överskrider gränsvärdena. Provtagningen ska påbörjas senast den 21 juli.

Läs mer i onsdagens Nya Åland