DELA
Det här vykortet postades i Helsingfors på 1920-talet. På skottdagen vart fjärde år hade kvinnor rätt att fria och den man som avslog ett frieri måste köpa sig fri. Det och mycket mer kan man läsa i Stora finlandssvenska festboken.

Fet bok om festligheter

”Stora finlandssvenska festboken”, heter en ny bok utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell förlag.