DELA
Foto: Estormiz/wikipedia Commons

Fartyg på tvärgående linjen får tillbyggnad för funktionshindrade