DELA

Fartyg fick tekniskt fel i natt

Finnfellow fick ett tekniskt fel på Erstan i Åbolands skärgård strax innan midnatt och fick återvända till Nådendal.

Finnlinnes fartyg Finnfellow fick problem med generatorn strax efter avfärd sent på tisdagskvällen. Problemet ledde till ett elavbrott på fartyget.

Finnfellow transporterar både fordon och passagerare. Ombord på fartyget var 170 personer varav 136 passagerare. Det gick ingen nöd på passagerarna, meddelade Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Besättningen försökte reparera felet ute till havs, men lyckades inte reparera felet. Två bogserbåtar assisterade fartyget till Nådendal.

Finnfellow trafikerar mellan Nådendal, Långnäs och Kapellskär.