DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fartsyndare utnyttjar regellöst område

I Svibyviken mellan Mariehamn och Möckelö finns det ett vattenområde utan hastighetsbegränsningar för båtar. Enligt uppgifter till Nya Åland har folk utnyttjat regelbristen och kört där i höga hastigheter med sina fritidsbåtar.

Hastighetsbegränsningarna vid området bestäms av Mariehamns hamn enligt hamnordningen som deras styrelse godkänner. Sjöbevakning håller koll på trafiken och att hamnordningen följs. Den senaste hamnordningen är från juni i år men saknar bestämmelser för norra Svibyviken.

– Det borde vara hastighetsbegränsningar där. Det är nog kvar av gammalt. Vi har bara diskuterat södra gränsen av hamnområdet. För drygt en månad sedan beslöt vi en minskning av farten i det yttre området efter incidenten med en förtöjd fritidsbåt som välte, säger Mariehamns hamns styrelseordförande Roger Jansson.

Det saknas hastighetsbegränsningar både på Jomalas och Mariehamns sida av kommungränsen. En jämförelse mellan hamnordningen och Lantmäteriverkets karta över fastighetsgränser visar att det reglerade området tar slut längs med fastighetsgränserna.

– Det kan hända att en del av vattnen är privatägda och en del hör till Jomala kommun. Man måste i så fall komma överens med Jomala om det är deras vatten. På Mariehamnssidan kan vi besluta om hastigheter även om det är privata vatten, säger Jansson.

Ungefär norr om Elverksgatan tar området där maxhastigheten är 17 kilometer i timmen slut. Det finns privata tomter och båtar förtöjda i det laglösa territoriet. En uppgiftslämnare, som vill vara anonym, menar att det är ohållbart och farligt att köra så snabbt som vissa gör där.

– I och med att det kommer en förfrågan så ska vi i styrelsen titta på det. Det är inget som diskuterats tidigare under mina år och det har inte kommit till styrelsens kännedom, säger Jansson.

Hur det blir på Jomalas sida beror på kommunen men på Mariehamns sida kan vi göra något åt det, tillägger han.