DELA
Foto: Jonas Edsvik

Färre kom till Åland

25 000 färre inresande till Åland 2016, jämfört med 2015, rapporterar Åsub om.
Totalt registrerades nästan 2 084 300 personer som inresande under fjolåret, vilket motsvarar en minskning med drygt en procent. Inresandet minskade från både Sverige och Finland.

Åsub skriver:

Jämfört med fjolåret minskade de inresande från Sverige med närmare 18 600 personer eller drygt en procent. Kryssningsresenärerna minskade med knappt tre procent medan de övriga inresande ökade med en halv procent. De inresande från Sverige stod för drygt 82 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma som 2015.

De inresande från Finland minskade med nästan 10 300 personer eller knappt tre procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna ökade med knappt tre procent medan antalet övriga resenärer minskade med nästan fyra procent jämfört med året innan. Av årets inresande kom knappt 17 procent från Finland, drygt två procent reste med landskapets färjor och knappt 15 procent med övriga färdmedel.

Under året kom drygt 15 100 inresande från övriga länder, knappt en procent av de inresande. De inresande från övriga länder ökade med drygt 3 900 personer eller 35 procent under året. Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet. (ab)