DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MEST MÄN Två tredjedelar av lagtinget som valdes i år är män. Arbetsgruppen som ser över vallagstiftningen föreslår ändringar som kan ge en jämnare könsfördelning. Bilden togs när det nya lagtinget samlades i november.

Färre kandidater och jämställdhetsbonus

Arbetsgruppen som granskat vallagstiftningen föreslår flera åtgärder för att öka jämställdheten i lagting och kommunfullmäktige.

Jämställdhetsarbetet börjar med kandidatnomineringen, skriver arbetsgruppen.

Ett förslag är att begränsa antalet kandidater som får ställas upp på en lista till en och en halv gånger det antal personer som ska väljas.

Dagens system uppmuntrar till att ställa upp många kandidater och ”eftersom det förefaller lättare att övertala män än kvinnor medför det att det i slutändan blir en övervikt av manliga kandidater på de flesta listorna”.

En sådan begränsning skulle också kunna råda bot på ”de ibland på gränsen till oseriösa dragen” i kandidatnomineringen. Arbetsgruppen nämner kandidater som velat dra tillbaka sin kandidatur, organisationer som velat återta redan anmälda kandidater, och kandidater som lagts till i sista sekunden.

Arbetsgruppen presenterar två alternativ för en jämställdhetsbonus:

Bonusen delas mellan de partier som når en jämn könsfördelning bland sina kandidater i lagtingsvalet.

Bonusen delas mellan partierna som uppfyller jämställdhetsmålet om minst 40 procent av vardera kön med avseende på invalda i lagtinget. Partier med högst 4 invalda skulle kunna få bonusen även om de inte har en jämn könsfördelning, förutsatt att deras representanter bidrar till en jämnare könsfördelning i lagtinget.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!