DELA

Farlig korsning byggs snart om

Den olycksdrabbade korsningen mellan Storagatan och Torggatan i Mariehamn skall enligt planerna vara betydligt säkrare om ett år.

Det svaret får Socialdemokraterna, som i en motion i stadsfullmäktige undrat när man tänker göra något åt den farliga korsningen.

Korsningen blir upphöjd och körbanorna avsmalnas mellan de bägge korsningsområdena.

– Materialvalet till övergångsställena har valts med syfte att skapa tydliga kontraster till körbanorna och en del av refugerna i anknytning till övergångsställena kommer att förses med belysning, skriver man i beredningen.

350 000 euro finns reserverat för gatubygget i budgeten för 2016 och dessutom 120 000 euro för att samtidigt byta ut de gamla vattenledningarna i området. (tt-s)