DELA
Foto: Stefan Öhberg

Farledsavgifter föreslås förbli halverade också nästa år

Regeringen föreslår i statsbudgeten för år 2021 en fortsatt halvering av farledsavgifterna, för att stärka industrins konkurrenskraft.