DELA
Foto: Jonas Edsvik

Färjfäste byggs om för 82 000

Osnäs färjfäste i Gustavs i den åboländska skärgården byggs om för 82 000 euro. Och landskapsregeringen betalar.