DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fall framåt för Rederi Ab Eckerö

3,4 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg förra året, 367 000 fler än föregående år. Rederiet noterar också en vinst på 10,2 miljoner euro och en ökad omsättning med nästan åtta miljoner euro. Ökningen tros härstamma från ökad trafik på finska viken.
Även skuldberget har minskat. Förra räkenskapsperiods nettoskuld låg på 45,1 miljoner euro och för denna noterades en minskning med över hälften, 18,2 miljoner euro. Styrelsens förslag till dividend är två euro per aktie. Läs mer i onsdagens Nya Åland. (ck)