DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fågelinfluensa bekräftad hos sångsvan i Jomala

Livsmedelsverkets undersökningar bekräftar att en sångsvan som hittades i Jomala Ytterby var smittad av högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1, det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande idag fredag.

Det är samma virus som har påträffats hos döda fåglar på Åland under sommaren. Svanen påträffades med nedsatt allmäntillstånd och utan flyktbeteende och den avlivades.

”Eftersom fågelinfluensaviruset fortsatt påträffas på Åland påminner Landskapsregeringen om vikten av smittskydd på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser där fåglar hålls. Foder och dricksvatten för fjäderfä ska ordnas inomhus eller på sådan plats som vilda fåglar inte har tillgång till.

LÄS OCKSÅ

Foder ska lagras skyddat mot vilda fåglar och andra djur samt foder och vatten ska hållas rent. Om det på djurhållningsplatsen finns sådana vattenbassänger som behövs för fjäderfäns välbefinnande, ska djurhållaren förhindra att vilda sjöfåglar och rovfåglar har tillgång till dem.”

Om man stöter på en fågel som visar symptom som tyder på fågelinfluensa ska man genast kontakta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller landskapsregeringen.

Tecken på fågelinfluensa kan exempelvis vara minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion. Även massdöd bland sjöfåglar och måsar eller enskilda döda rovfåglar ska anmälas till myndigheterna för att nödvändiga prover ska kunna skickas till Livsmedelsverket i Helsingfors.

”Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet och inte vidröra döda fåglar eller fåglars avföring utan skyddsutrustning över hela Åland. Vid kontakt med döda fåglar eller avföring bör händerna tvättas noga med tvål”, avslutar landskapet sitt utskick.