DELA

Extra möte om bygglovsbeslut

Stadsstyrelsen träffas en extra gång nästa vecka för att diskutera hur man ska förhålla sig till byggnadsnämndens beslut om att bevilja bolaget Dennis & Macke bygglov på fastigheterna Kaptensgatan 13 och 15. Fem av stadsstyrelsens ledamöter hade helst tagit upp frågan redan på mötet i går men det räckte inte för att få den två tredjedelars majoritet som krävs för att behandla ett ärende som inte finns på föredragningslistan.

– Vi var tre som först vill se en beredning innan vi fattar några beslut, säger styrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ).

Stadsstyrelsen har tidigare utfärdat ett åtgärdsförbud för de två fastigheterna. Stadsdirektör Barbara Heinonen anser att det borde ha respekterats och att staden borde besvära sig mot nämndens beslut.