DELA
Foto: Susanna Skogberg

Extra bolagsstämma och nyemission för Viking

Viking Line sammankallar till extra bolagsstämma för att ta beslut om nyemission av aktier, det berättar rederiet i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Syftet är att att stärka bolagets balans-, finansierings- och likviditetsposition, vilka som känt har påverkats väldigt mycket Covid-19-pandemin. Och storägarna i rederiet är med på tåget.

”Genom den potentiella aktieemissionen strävar Viking Line efter att inhämta bruttoemissionsintäkter om cirka 50 miljoner euro. Aktieemissionen är avsedd att genomföras senast vid slutet av mars 2022.” står det också.

Styrelsen tog beslutet idag att sammankalla till den extra bolagsstämman ”för att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av högst 6 480 000 nya aktier och för att ändra bolagsordningen för att möjliggöra en sådan emission. Teckningspriset är indikativt 8,00 euro per aktie och Bolagets aktieägare skulle vara berättigade att för varje fem (5) innehavda aktier teckna tre (3) nya aktier.”

Av utskicket framgår även att storägarna är med på planerna:

”Bolagets större aktieägare bestående av Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist och Gert Sviberg, som tillsammans representerar över 50 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, har var för sig, oåterkalleligen förbundit sig att rösta för styrelsens förslag och att, under vissa förutsättningar, teckna aktier i Aktieemissionen med stöd av de teckningsrätter som de blir tilldelade till en andel som motsvarar sammanlagt cirka 54 procent av de aktier som erbjuds i Aktieemissionen.”

Läs mer i lördagens Nya Åland!

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp