DELA
Foto: Annika Orre

Expert utifrån ska lösa Havsviddens plantvist

En utomstående expert ska anlitas för att bryta dödläget kring Havsviddens detaljplan för det nya området.

Det beslöt kommunstyrelsen i Geta på sitt senaste möte.
Turerna kring detaljplanen för det område som Havsvidden Ab vill exploatera för nya klipphus har varit – och är fortsättningsvis – många och krångliga och något slut på meningsskiljaktigheterna ser inte ut att vara i sikte.

Därför beslöt kommunstyrelsen på sitt senaste möte att bordlägga ärendet till nästa möte och att då kalla in extern expertis.

Läs mer i Nya Åland!