DELA

EU-brevet hemligt

EU-kommissionens frågor till landskapsregeringen om vårjakten är hemligstämplade.

Det betyder att de blir offentliga först när ärendet är färdigt behandlat eller när domstolen har fattat sitt beslut.
Nya Åland försökte i går få reda på vilka frågor kommissionen ställer om vårfågeljakten. men det gick inte.

– Enligt självstyrelselagen ska rikets bestämmelser tillämpas när det är fråga om EU-ärenden. Det handlar om Finlands förhållande till utländsk makt, förklarar landskapets Europarättschef Mikaela Slotte.

Det är inte heller lönt att pröva hemligstämplingen rättsligt – det gjordes tidigare i samma ärende och då vann landskapet.

Mikaela Slotte berättar i alla fall så mycket om ärendet att det är en fortsättning på det tidigare vårfågeljaktsärendet som behandlats av kommissionen.

Saken gäller den jakt på guding som skett under de senaste åren och frågorna är i princip de samma som kommissionen ställt genom hela processen.

– Kommissionen anser att Åland inte alls borde tillåta gudingjakt på våren, sammanfattar hon.

Det steg som nu tagits är det första av tre, en formell underrättelse. Steg två i den formella processen är ett motiverat yttrande och steg tre är domstolsbehandling.

Läs mer om vårjakten i papperstidningen!