DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman
Ska Åland försöka påverka det finländska skattesystemet eller bara köra sitt eget race och då ta en administrativ kostnad på 1,5 miljoner för att ändra på fastighetsskatten? Det ska lagtingets finans- och näringsutskott nu fundera på.

Enigt – och oenigt – om fastighetsskatten

Ska Åland försöka förhandla med Finland om förändringar i fastighetsskattesystemet eller borde Åland bara köra sitt eget race? Det diskuterade lagtinget på onsdagen.