DELA
Foto: Stefan Öhberg

En knuff framåt för miljöbilismen

Två nya stöd har klubbats som landskapet hoppas att bidrar till främja elbilismen.

Stöden kan beviljas till företag inom elbranschen och turismbranschen.
Det är ont platser där man kan ladda elbilar på Åland men det vill regeringen nu ändra på.

Med målet att stimulera uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland, minska växthusgasutsläppen, öka energieffektiviteten och främja elbilsturism på hela Åland har regeringen infört två nya stöd..

Det ena stödet ges till företag inom elbranschen som kan få ersättning på upp till 40 procent, eller maximalt 20 000 euro, av de godkända och stödberättigande kostnaderna.

– Laddningsstation för snabbladdning ska ha en maximal överföringseffekt på minst 43 kilowatt och placeras på en plats med god tillgänglighet och som besöks av en stor mängd bilister.

För att kunna beviljas stöd kräver landskapet bland annat också att laddstationen bara ska vara avsedd för elbilar och vara förberedd för elmätning och debitering av kostnaden.

– Laddstationen ska utrustas med uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 mod 3 AC-laddning. Laddstationerna ska ha fasta anslutningskablar för DC-laddning med CHAdeMO och CCS.

Det andra nya stödet kan beviljas till företag inom turismbranschen som sysslar med besöksverksamhet som erbjuder till exempel logi, restaurang eller kafé.

I det här fallet kan en företagare få 1 000 euro i bidrag för att installera normalladdare för elbilar.