DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>HAR ALLT Emmelie Svanfelts nya informationspärn, som också finns digitalt, hjälper bland annat flyktingar att hitta rätt bland samhällets sociala tjänster.

Emmelies pärm ger svar på tal

För några år sedan gjorde Emmelie Svanfelt ett stort arbete om allt som har med barn och föräldrar att göra.

Nu har informationspärmen uppdaterats och passar extra bra vid flyktingmottagning.
Förhållanden som för åländska föräldrar är självklara förklaras i denna informationspärm.

– Det kan röra sig om en så enkel sak om vad ett dagis egentligen är, berättar Emmelie Svanfelt. Det har förekommit att föräldrar tror att daghem är som ett barnhem, ett sätt för samhället att omhänderta barnen och hålla dem borta från föräldrarna. Det vore ju förfärligt om sådana missförstånd uppstod.

Den nya pärmen presenterades vid en pressinformation nyligen på Röda korsets kansli.

– Idén till den första pärmen, som kom ut 2012, kommer ursprungligen från Norge, fortsätter Emmelie Svanfelt.

Hon är socialarbetare vid Mariehamn stad och arbetade i våras deltid med uppdateringen av materialet under sin vårdledighet.

Den första upplagan skrev hon tillsammans med Maria Lundberg-Nylund.

Nu har Emmelie Svanfelt arbetat en månad med att uppgradera materialet.

– Vår tanke är att underlätta arbetet genom att ha denna samhällsinformation samlad på ett och samma ställe och pärmen borde speciellt vara användbar när det gäller integration av flyktingar.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!