DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ekomjölk i Mariehamns skolor

Stadens skolor och daghem ska servera åländsk ekomjölk.
ÅCA gav det bästa anbudet när stadens kostservice genomförde en upphandling.

Upphandlingen görs enligt EUs regler. För att göra det möjligt för lokala leverantörer att lämna in anbud delades livsmedelsupphandlingen upp i mindre delar.

- Det har kommit positiv feedback om den ekologiska mjölken från både daghem och skolor, säger stadens kostservicechef Sari Hautamäki i ett pressmeddelande.

Staden har i cirka 5 år arbetat med att öka andelen ekolivsmedel som serveras inom stadens verksamheter.

– I det fortsatta arbetet kommer vi även att fokusera på matens klimatpåverkan, säger miljösamordnaren Ulf Simolin. (pd)