DELA
Foto: Pressbild från säkerhets- och kemikalieverket
Så här ser aggregatet som återkallas från marknaden ut.

Efter myndighetens test: Aggregat tas bort från marknaden

På grund av risk för elstötar har säkerhets- och kemikalieverket förordnat att en aggregatmodell ska tas bort från marknaden. Detta efter att har gjort ett test på sex olika modeller av aggregat.

Säkerhets- och kemikalieverket lät i år testa sex aggregat avsedda för konsumentbruk. Bland samtliga aggregat påträffades Brister i bruksanvisningar och märkningar och ett av dem förordnades att tas bort från marknaden på grund av risker för elstöt.

Orsaken till testet är att intresset för aggregat har ökat i och med elkrisen vilket gjort att de köpts mer än tidigare. Myndigheten ville reda ut hur aggregaten på marknaden uppfyller kraven i den europeiska standarden.

Testerna utfördes av SGS Fimko Oy samt FINN-Tarkastus Oy i enlighet med standarder för maskiner. I aggregaten undersöktes bland annat deras konstruktion, uppvärmning, brandskydd samt hur de hålls upprätt. Även elsäkerheten undersöktes genom att kontrollera isoleringarnas tillräcklighet, jordning, ledningar och kapslingsklassen. Dessutom granskades aggregatens märkningar och anvisningar.

– På grund av säkerhetsbrister förordnades tillbakadragning från marknaden för ett av aggregaten. I regnvattenprovet nådde vatten spänningsförande delar under aggregatets kåpa, och det här kan medföra risk för elstöt för användaren, berättar säkerhets- och kemikalieverkets överinspektör Jussi Vesti, i ett pressmeddelande.

Det aggregat som ska tas bort från marknaden är modellen R2000IS av märket Rato.

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar produkter på marknaden baserat på risker och genom stickprov, men granskar inte produkter i förväg. Tillverkaren, importören och försäljaren ansvarar för att deras produkter överensstämmer med de krav som finns för produkten.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp