DELA

Blötsnön riskerar försämra väglaget

Väglaget är stabilt efter stormen, men blötsnön som utlovats för tisdagskvällen riskerar att snabbt ändra väglaget till det sämre. Nu uppmanas alla trafikanter att köra försiktigt.

Landskapsregeringens infrastrukturavdelning skriver i ett pressmeddelande att det fortfarande finns faror på vägområden och i dess närhet. Den utlovade snön på tisdagskvällen och -natten riskerar göra vägarna hala och generellt försämra situationen.
Det råder fortfarande varning för lågt hängande kablar och de kan ytterligare tyngas ner av blöt snö.
Landskapsregeringen varnar också för att det finns många arbetslag som jobbar längs vägarna och uppmanar alla att iaktta försiktighet och sänka hastigheten.
Det finns fortfarande kablar och träd vid uppsamlingsplatser för skolskjutsar. Därför ska vuxna fortsättningsvis följa barn till och från skolskjutsen.
Landskapsregeringen fortsätter röjning av landsvägar och vägområden och följer med väderleken. Man har inventerat kablar på väg och lågt hängande kablar.
I kommunerna varierar situationen. I Mariehamn är läget lugnt. Samtliga gator och vägar fungerar normalt, medan cykel och gångvägar samt motionsstigar kan vara avstängda på grund av röjningsarbete.
I Jomala har Norra Möckelövägen begränsad framkomlighet. Även cykel- och gångvägar är ännu oröjda. Arbetet pågår.
I Lemland och Lumparland är samtliga vägar farbara medan vägsyner pågår.
I Geta är samtliga kommunalvägar framkomliga, men det finns skäl att iaktta försiktighet eftersom det finns lågt hängande elledningar och träd intill vägarna.
I Hammarland pågår vägsyner.
I Finström finns trafikhinder på Markusbölevägen där ett träd trasslat in sig i elledningar. Det här påverkar skolskjutsen så att den i stället för Markusbölevägen kör längs Svartsmaravägen till Breidan. Elevernas uppsamlingsställen påverkas inte. Vägsyner pågår.
I Saltvik är samtliga kommunalvägar röjda och framkomliga. Vägbelysningen fungerar där det finns el. Av säkerhetsskäl har två uppsamlingsställen för skolskjutsar flyttats, de berörda är kontaktade.
Skärgårdstrafiken fungerar utan störningar, men Ålandstrafikens sajt och Facebookgruppen uppdateras vid störningar.
Privata väghållare uppmanas se till att vägarna är framkomliga för snöröjningsfordon.