DELA
Foto: Stefan Öhberg

Efter IHN-beskedet: All Fifax fisk slaktas och förstörs

Det var den 22 juni som Fifax meddelade att anläggningen drabbats av fisksjukdomen IHN. Nu meddelar fiskodlingen i ett pressmeddelande att all symtomfri fisk ska slaktas, resten avlivas och förstöras senast den 15 augusti. Detta på beslut av Livsmedelsverket.

”Innan produktionen startas på nytt krävs en sanering av produktionsanläggingen. Utredningen och planeringen gällande saniteringsåtgärder som krävs fortsätter, och Livsmedelsverket kommer senare att utfärda ett separat beslut om dessa åtgärder”, skriver Fifax i pressmeddelandet.

På grund av situationen inleder manomställningsförhandlingar på anläggningen i Eckerö. Dessa kan leda till permittering av högst 26 personer.

Vi hade just före konstaterandet av IHN-viruset en klar utsikt mot att uppnå våra mål gällande full produktion, och därför är denna motgång särskilt beklaglig. Jag är väldigt ledsen å hela personalens vägnar eftersom de har gjort ett utomordentligt arbete. Vi hade också nyligen utvidgat vår distribution direkt till dagligvaruhandeln, och fått väldigt god feedback från våra kunder gällande kvaliteten på vår produkt. Detta ger en god grund för återuppstarten av produktionen då de krävda åtgärderna är genomförda, säger Fifax vd Samppa Ruohtula i pressmeddelandet.