DELA
Foto: Erkki Santamala

Eckerö ser över sin framtida ekonomi

Skatteinkomsterna i Eckerö kommun är budgeterade på en för hög nivå. Man går nu en krass ekonomi till mötes.

För att minska sina kostnader anser styrelsen att man ska behovspröva framtida rekryteringar och större inventarier.

Skatteraterna i Eckerö kommun för årets första fyra månader har influtit enligt samma trend som budget men på en nivå som är lägre än budget. Avvikelsen i kommunalskatten är hittills sammanlagt minus 176 000 euro.

– Av denna orsak behöver kommunen förbereda sig för att skatteinkomsterna är budgeterade på en nivå som är för hög. Således måste kommunstyrelsen vidta åtgärder för att hålla budgeten i balans, skriver kommunstyrelsen i sitt senaste protokoll.

Den snabbaste åtgärden är att stävja kostnadsutvecklingen, konstaterar man.

– Istället för att tillämpa en allmän reducering av kostnadsnivå är det mer ändamålsenligt att styrelsen behovsprövar nödvändigheten av framtida rekryteringar och större inventarier

Investeringar över 700 euro ses över

Coronapandemin kommer att ha en negativ effekt på kommunens intäkter och kostnader och styrelsen konstaterar också att de sänkta landskapsandelarna år 2019 avvek från 2018 med minus 220 000 euro. Vid en jämförelse av skatteinkomsterna mellan år 2018 och år 2019 var avvikelsen minus 242 000 euro.

– Minskningen i skatteinkomsterna och landskapsandelarna har således haft en total effekt på nästan en halv miljon euro för Eckerö kommun och detta har år 2019 resulterat i ett årsbidrag på 25 950,66 euro som är 340 000 euro mindre än avskrivningarna på anläggningstillgångar.

Kommunstyrelsen skriver att man därför behöver börja se långsiktigt över ekonomin och för detta ändamål initiera ett arbete för att skapa en budget- och ekonomiplan för år 2021-2023.

Kommundirektören föreslog att framtida rekryteringar på längre tid än 3 månader och inventarier till ett belopp om minst 700 euro ska behovsprövas av styrelsen innan verkställighet, ett förslag som styrelsen godkände.