DELA
Foto: Rasmus OlinNÄRA SLUTET Eats innehavare måste flytta ut inom några veckor.

Eat får några veckor för att lämna lokalen

Torgrestaurangen Eat får några veckor på sig att avsluta verksamheten och tömma lokalen.

I går pågick verksamheten precis som vanligt.
Mariehamns stad har, som Nya Åland berättat, vunnit striden med bolaget Eat Mariehamns innehavare Mikael Andersson.

Staden ska endera dagen lämna in hovrättsdomen till landskapsfogden och då börjar tiden löpa eftersom fogden fick uppdraget redan när tingsrätten gav sin dom i början av året.

I tingsrättens dom fastställdes att vräkning fick ske omedelbart. Vräkningen stoppades av hovrätten i väntan på hovrättsdomen som kom i tisdags.

Eftersom hovrätten inte ändrade tingsrättens dom och också upphävde verkställighetsförbudet är det fritt fram för staden att inleda processen.

– Jag har diskuterat saken med stadsstyrelsens ordförande och vi ser ingen orsak till varför vi inte skulle fortsätta med vräkningen eller fördröja den. Verksamhetsidkaren kan också flytta frivilligt för att slippa bli vräkt, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.

När landskapsfogden får hovrättsdomen skickar han en flyttningsuppmaning med tidsgräns.

Om innehavaren Mikael Andersson inte självmant tömmer lokalen före slutdatum görs det på order av fogden och på innehavarens bekostnad.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!