DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>LÅNG PROCESS Mariehamns stad har i flera år försökt vräka Eat från torgkiosken och restaurangen utan att lyckas.

Eat förlorade striden även i Åbo hovrätt

Bolaget Eat Mariehamn har förlorat striden om torgrestaurangen också i hovrätten.

Åbo hovrätt fann alltså ingen orsak att ändra Ålands tingsrätts dom från januari i år om att Mariehamns stad har rätt att vräka bolaget efter återkommande avtalsbrott under många år. Eftersom Eat förlorade målet läggs rättegångskostnaderna på bolaget.

Hovrättens beslut var enhälligt, framgår av domslutet. Bolaget har tid på sig att ansöka om besvärstillstånd i högsta domstolen fram till den 16 november. Särskilda skäl behövs för att högsta domstolen ska ta upp ärendet.

När tingsrätten fattade vräkningsdomen mot Eat i januari ålades innehavaren Mikael Andersson att omedelbart flytta ut och överlämna torgrestaurangen till staden, ett beslut som hovrätten upphävde en vecka senare. Enligt hovrätten fick verksamheten fortsätta tills domen fallit.

Det skedde i går, och därför har också hovrättens beslut om avbrytande av verkställigheten förfallit.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom som utöver vräkningen gick ut på att bolaget måste betala dagshyra på 30–35 euro fram till den dag då Eat bevisligen överlämnat hyresobjektet till staden och att Eat är skyldigt att betala för att återställa hyresobjektet i originalskick.

Processen blev en dyr historia för Eat som ålades att betala 24 000 euro till Mariehamns stad för rättegångskostnaderna.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!