DELA

Skattegräns in absurdum

Jag tänker beställa en vara. För att försäkra mig om att allt går smidigt och rätt till tänker jag informera leverantören – ett företag i Tammerfors – om proceduren. För att informera mig själv försöker jag därför kontakta tullen i Mariehamn.

Jag söker på ”Tullen” i telefonkatalogen. ”Tullen” finns inte. Eftersom jag vet att den finns i Vikingterminalen slår jag på Vikingterminalen. Finns inte. Jag slår därför på Statens ämbetshus och hittar Statens ämbetsverk på Åland. Under rubrikerna Allmänna ärenden och Magistratsärenden finns en lång, lång rad personer och ärenden, men inte tull eller liknande.

Dock finns följande information: ”För övriga statliga myndigheter på Åland, se respektive myndighet”.

Jag ringer därför ämbetshusets växel och frågar vad myndigheten ”tullen” egentligen heter. Svaret jag får är ”Mariehamns tull”. Jag söker på nytt i telefonkatalogen, men där finns varken ”Mariehamns tull” eller något som liknar.

Jag ringer på nytt ämbetshuset och får då efter en del väntande ett telefonnummer. Detta leder mig till en artig tulltjänsteman som ger den information jag behöver!

Jag får veta att en första åtgärd är att övertyga leverantören i Tammerfors att denna skall fakturera mig utan moms. När min vara sedan anländer skall förtullningen göras digitalt med bankkoder et cetera. Manuell förtullning är inte möjlig.

Tjänstemannen erbjuder sig dock vänligen att handleda mig per telefon. Jag tackar och säger att jag, när det blir aktuellt, möjligen klarar saken på egen hand. Då får jag höra att de elektroniska blanketterna är komplicerade, gjorda för förtullning av varor som kommer från länder utanför EU. De innehåller en mängd frågor som jag med hens hjälp slipper besvara!

När jag frågar den vänliga tjänstemannen varför tullen inte finns i telefonkatalogen och varför enklare blanketter för åländska förhållanden saknas, får jag svaret att det är en kostnadsfråga!

Ovanstående visar, om inte annat, att vår skattegräns snarare är en mur än en gräns. Borde inte ett första steg för dem som (sedan år tillbaka) arbetat med att göra skattegränsen osynlig ha varit att göra tullen synlig? Till och med att detta kunde ordnas av själva landshövdingen.

Jerker Örjans

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp