DELA
Foto: Ida K Jansson

”Drogstrategin fungerar”

Social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) är nöjd med polisens arbete mot drogrelaterade brott.
– Det här kan ses som en delseger, säger han om det stora narkotikatillslaget i helgen.

– Polisen har anammat flera nya metoder för att upptäcka narkotika. Man har också bjudit in sakkunniga från polisen i Sydvästra Finland och från Sverige som har hållit seminarier och varit med i det operativa arbetet, säger minister Wille Valve.

– Vi är nöjda över hur drogstrategin fungerar. Polisen har jobbat hårt för att bättre kunna upptäcka droger. Det här kan ses som en delseger, säger han.

Samtidigt understryker Valve att drogproblematiken måste närmas från flera håll.

– Snart kommer ett dokument som lagtingets partier tillsammans har tagit fram. Där tacklas problemet från flera olika vinklar, inte bara polisiärt.

En viktig del i arbetet mot narkotika är förebyggande arbete.

– Det är till exempel att ge medel till sociala verksamheter, så som idrott, så att de unga kan ägna sig åt andra saker och utesluter droganvändning.