DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman

Dreijer donerar 300 000 till Ringboms forskning

Stig Dreijer  donerar 300 000 euro till Åbo Akademi. Pengarna riktas till ett forskningsprojekt om murbruksdatering, som leds av professor emerita i konstvetenskap Åsa Ringbom.
Dreijer har ett stort intresse för historia och arkeologi och har arbetat som chef för Ålands landskapsstyrelses fornminnesavdelning och som landskapsantikvarie och byråchef vid landskapsstyrelsens museibyrå.

 

Aktuellt just nu är en större jämförelse av hur olika prepareringsmetoder fungerar på olika typer av murbruk. Det är därför viktigt att aktivt delta i olika workshops och internationella konferenser rörande 14C-metoden och arkeologi.

– Donationen tryggar även anställningen av projektforskare Alf Lindroos som är projektets vetenskapliga expert, säger Ringbom.