DELA

Vill gräva ut vid Finströms kyrka

Professor emerita Åsa Ringbom vid Åbo Akademi och arkeologen Rudolf Gustavsson anhåller hos landskapsregeringen om att få göra en arkeologisk undersökning vid Finströms kyrka i år.

De vill bland annat ta murbruksprover från kyrkan och göra en ny utgrävning av skelettgravfältet vid kyrkans västra gavel. En av de frågor de söker svar på är om kyrkan i tiden anlades intill ett förhistoriskt gravfält, så som andra åländska moderkyrkor.

Om tillståndet går igenom öppnar de ett 4×4 meter stort schakt på kyrkans västra sida. (ss)