DELA
Foto: Joakim Holmström

Domstol tar inte upp Måtars besvär

Högsta domstolen, HD, ger inte juristen Marcus Måtar besvärstillstånd för att pröva förbudet för honom att vara rättegångsbiträde.