DELA
Foto: Dan Helenius

Dom i Wirrans-fallet senast till nyår

De thailändska anställda vid restaurangbolaget TDA-trading tillbringade upp till 12 timmar i dygnet på jobbet. Nu är det hovrättens tur att ta ställning till hur stor del av den tiden som ska ses som arbetstid.

Hovrättsbehandlingen av det så kallade Wirrans-fallet pågick i tre veckor. Bevismaterialet är i stort detsamma och åklagarens och försvarets syn på vad som egentligen pågick i Nicholas Jordans och Wirakarn Srichoochat-Jordans restauranger går fortsatt i sär.

I sin slutplädering i fredags höll åklagare Henrik Lindeman fast vid att de anställda vid TDA-trading arbetat i medeltal 12 timmar i dygnet sex dagar i veckan. En del arbetade i över ett år utan semester. Arbetsgivaren stod för personalens boende och de anställda åt även på arbetsplatsen.

De svarandens advokater upprepade att de anställda och ägarna var som en stor familj och att alla tillbringade en stor del av fritiden på restaurangen. Det var inte fråga om obetald övertid utan frivillig samvaro. Att man sedan ibland hoppade in och hjälpte till betyder inte att man hela tiden jobbade. Hela processen är enligt försvaret resultatet av ett felaktigt myndighetsingripande och en oskickligt genomförd förundersökning.

Tingsrätten fällde restaurangbolagets ägare Nicholas Jordan och Wirakarn Srihoochat-Jordan för ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Tingsrätten slog fast att de tidigare anställda har rätt till väldiga ersättningar. Sammanlagt uppgår summan till hundratusentals euro.

Domen i ärendet kommer senast den 31 december.