DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>PROJEKTLEDARE Kumlinges bildningschef Kaj Törnroos ser många möjligheter med distansundervisning via nätet.

Distansutbildning stärker skärgårdsskolor

Ett pilotprojekt med undervisning via nätet ska ge skolelever i skärgården en bättre och bredare utbildning.

Projektledare är Kumlinges bildningschef Kaj Törnroos.

EU-finansierade ”En flexibel grundskola i skärgårdsmiljöer” inleds i höst och pågår våren ut. Kaj Törnroos arbetar på deltid med förberedelserna.

Målet är att utnyttja de möjligheter som nätet ger till att stärka kvaliteten på utbildningen i skärgårdsskolor. Och det ska gå att genomföra med den tekniska utrustning som skolorna redan har.

– Det behövs inga stora saker. Kanske räcker det med en hyfsad webkamera och mick. Alla skolor har fiberuppkoppling.

Ett första steg blir att låta ”pilotlärare” i de olika skolorna undervisa elever i andra skolor på distans.

– De flesta skolorna har installerat smartboards. Min första tanke var att det är där läraren ska stå, men nu tänker vi om. Kanske merparten av eleverna följer med undervisningen på sin laptop eller padda.

Projektet väckte stort intresse på ett seminarium i Stockholms skärgård, där många skolor brottas med liknande problematik.