DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kritisk till bristande info om färjlinje

Landskapsregeringen planerar att lägga om färjtrafiken mellan Vårdö Hummelvik och Brändö Torsholma. Fyra färjor ska bli tre, men kapaciteten ska öka.
Från den 1 september 2019 är det planerat att endast Alfågeln ska trafikera Torsholma – Vårdö. I dag trafikeras linjen av Alfågeln och den mindre Knipan.

Det finns också planer på en ny linje mellan Torsholma och Kumlinge.

Tanken med den planerade nya linjen mellan Torsholma och Kumlinge är att säkra trafiken främst mellan Lappo och Torsholma och att köra till Kumlinge mer sällan, menar Bo Karlsson.

– Med ändringen till tre fartyg skulle vi kunna få mindre kostnader men ändå mer kapacitet, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

Än så länge är omläggningen av norra linjen bara i planeringsstadiet. Landskapsregeringen har därför hittills endast informellt informerat berörda kommuner, säger Bo Karlsson.

Brändös kommundirektör John Wrede, som också är sekreterare i trafikarbetsgruppen, är kritisk till att man inte fått veta mer.

– Vi har fått en enkel karta, en tidtabell och ett förslag till turlista, men ingen förklaring och ingen motivering till förändringen. Vill man ändra något så här grovt borde vi kunna förvänta oss att få skriftlig information.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!