DELA

Sändningen är nu avslutad- Direktsändning från Lagtinget

Vid dagens plenum diskuteras landskapsregeringens lagförslag om kosmetiska produkter och höjd landskapsandel för socialvården. Efter avslutad diskussion remitteras lagförslagen till utskott för beredning.