DELA
Foto: Stefan Öhberg
Sök hjälp! Det är kanske det viktigaste rådet som diakonissan Lisbeth Nordlund ger till den som hamnat i ekonomiskt trångmål.

Diakonin oroar sig för ekonomisk coronaeffekt

För många blev corona den sista droppen, säger diakonissan Lisbet Nordlund. Till hennes kontor kommer människor med sin oro för ekonomin. För många av dem har situationen gått så långt att man redan hamnat hos Utsökningsverket.