DELA

Diakonin i Hammarland bjuder på rådjursstek

Hammarlands kommun kan meddela att Näfsby skola har haft el sedan fredag kväll. Det här betyder att Näfsby skola, daghemmet Klaralund, daghemmet Björkdungen och Lärarbostäderna har el.

 

Uppvärmningen av byggnaderna har kontrollerats och de håller på att få normal inomhustemperatur. Föräldrar till barn i skola kan för säkerhets skull ordna med att barnen har varma kläder.

– Hammarlands kommun ordnar fortsättningsvis nödnattkvarter till personer som behöver det.

Möjlighet att ordna dusch och utrymmen att värma sig kan också ordnas. Vid behov ta kontakt enligt följande:

Hammargården tel. 36 259 eller Kurt Carlsson 040 568 9479

Flera byar i kommunen väntar ännu på el i kommunen. Många i de här byarna har ordnat annat boende och många har möjlighet att värma sin byggnad utan el. Den som har kallt i byggnaden uppmanas söka hjälp.

– Diakonin i Hammarlands församling fortsätter sitt fina arbete med att erbjuda mat i Catharinahemmet till alla som vill ha under dagen mot ett frivilligt stöd till diakonins verksamhet.

Idag bjuder Diakonin på rådjursstek, korvsoppa, bärkräm, smörgåsar, kaffe och kakor.