DELA

Detta åt finländarna 2021

142 kilo flytande mjölkprodukter, 79 kilo kött, 84 kilo spannmål, 15 kilo fisk, nästan 12 kilo ägg samt 62 kilo frukt och 63 kilo grönsaker.Det konsumerade finländarna ifjol.

Konsumtionen av fjäderfäkött ökade och havrekonsumtionen förblev hög. Det visar Naturresursinstitutets preliminära uppgifter om näringsbalansen i Finland.

År 2021 var totalkonsumtionen av spannmål cirka 84 kilo per person.

”Totalkonsumtionen har ökat under de senaste par åren, främst till följd av ökade konsumtion av havre och vete”, skriver man i ett pressmeddelande.

Havre på näst högst notering någonsin

I fjol konsumerades 45,4 kilo vete och 10,2 kilo havre per person. Rågkonsumtionen minskade med cirka fem procent från året innan; däremot ökade konsumtionen av annan brödsäd (bovete, quinoa med mera) utöver vete.

–Den hittills största noteringen för havrekonsumtionen, hela 11 kilo per person, är från 2020. År 2021 var havrekonsumtionen fortsatt på en hög nivå, 10,2 kilo per person. Det var den näst högsta noteringen i tidsserien som omfattar cirka sjuttio år, säger specialist Erja Mikkola vid Naturresursinstitutet.

56 kilo färska frukter

I likhet med tidigare år minskade såväl totalkonsumtionen av kött som konsumtionen av rött kött i fjol. Konsumtionen av fjäderfäkött fortsatte att knappa in på konsumtionen av griskött, nu var skillnaden bara ett halvt kilo. I fjol uppgick konsumtionen av fjäderfäkött till 28,4 kg per person, vilket var cirka 0,9 kilo mer än år 2020.

Konsumtionen av flytande mjölk har minskat i flera år, och den trenden höll i sig förra året med en medelkonsumtion på 96 liter per person. Konsumtionen av ost ökade dock något jämfört med året innan och uppgick till cirka 25,5 kilo per person.

Konsumtionen av färska frukter var cirka 56 kilo per person, en tredjedel av detta utgörs av bananer. Enligt de preliminära uppgifterna var totalkonsumtionen av fisk 14,6 kilo per person år 2021. Konsumtionen minskade något från 2020.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets näringsbalans är ett sammandrag av livsmedelsproduktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 60 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import. Den inhemska konsumtionen fördelas vidare efter ändamål, det vill säga användning som djurfoder, utsäde, råvara för industrin och livsmedel. Konsumtionssiffrorna erhålls genom att dividera användningen av livsmedel med det genomsnittliga invånarantalet under året.

Näringsbalansen anger inte den exakta mängd mat som konsumerats. Siffrorna beskriver snarare den mängd som erbjudits för konsumtion än den faktiska konsumtionen eftersom uppgifter om bland lagringsförluster och annat svinn inte finns att tillgå om alla led i livsmedelskedjan och de ingår därför i konsumtionen.