DELA
Foto: Annica Lindström

”Det är inte hållbart!”

Finlands regering håller inte sitt löfte om höjd klumpsumma. Det är, menar Katrin Sjögren, en grundläggande förändring i Finlands förhållande till Åland.

– Det är inte hållbart! säger Katrin Sjögren.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) skrädde inte orden när hon på måndagen för lagtinget höll en upplysning om hur det ligger till med revideringen av ett nytt ekonomiskt system för Åland – som inte förefaller bli av.

– Det har för landskapsregeringen nu tydligt framgått att det inte handlar om problem med olika system och utfall eller beräkningssätt. Statsmakten förefaller inte beredda att höja den åländska självstyrelsens grundfinansiering, trots löften och överenskommelser. Efter månader av hårt arbete både på politisk och tjänstemannanivå står det nu klart att majoriteten i Finlands regering inte är beredda att stå fast vid överenskommelsen, sade hon.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!