DELA
Foto: Johannes Sundman

Dennis & Macke får grönt ljus

Allt föll på ordförandens röst: Mariehamns stadsstyrelse tänker inte besvära sig över byggnadsnämndes beslut.
Mariehamns stadsstyrelse beslöt i går att man antecknar byggnadsnämndes och förvaltningsdomstolens beslut till kännedom. Dennis & Macke ab har nu, enligt lag, beviljats rivningstillstånd och bygglov för fastigheterna på Kaptensgatan 13 och 15.

Men det var nära att så inte skulle bli fallet.

Jonny Andersen (Lib) med understöd från Tony Wikström (S) föreslog att stadsstyrelsen åter igen skulle besvära sig över byggnadsnämndens beslut.

Omröstningen blev jämn. Ordförande Tage Silanders (M) röst vägde tyngst och stadsdirektörens förslag, att byggnadsnämndens beslut ska tas till kännedom, godkändes.

Lättad med irriterad

Dennis Jansson som är en av delägarna i Dennis och Macke ab är, trots det positiva beslutet, irriterad på att ärendet varit utdraget.

– Det som chockerar mig att det ska vara på håret att man ska få sitt lagliga bygglov, säger han.

Jansson tycker att det är märkligt att ärendet överhuvudtaget var uppe i stadsstyrelsen. Husen som ska rivas är inte k-märkt och allt har, enligt honom, gjorts enligt lag.

– Det har cirkulerat i stadsstyrelsen som något slags tyckande objekt, säger han.

Näst på tur är att börja projektera byggnaderna. Planen är att projektet ska påbörjas i höst.

– Vi måste få igång projektet. Vi har förlorat mycket pengar på att inte göra någonting med tomterna.