DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ålandsexemplet skapar ny dialog bland individer

Ålandsexemplet har använts mer i internationell konfliktlösning än vad som tidigare dokumenterats. Exemplet påverkar på individnivå genom att skapa en ny dialog och bidra med nya perspektiv.
Det så kallade Ålandsexemplet har fungerat som inspirationskälla och verktyg i konfliktlösningsprocesser i olika delar av världen.